oficiální web obce

Aktuality

1 2 3 5

Obecní úřad informuje, že v důsledku celostátních opatření proti šíření nemoci COVID-19 je zrušena většina podzimních obecních akcí z listopadu a prosince. Jejich aktualizovaný seznam naleznete pravidelně na internetových stránkách obce v sekci „aktuálně“. V listopadu je zrušen zájezd do libereckého bazénu, tradiční setkání s důchodci, výroční schůze jednotky SDH Přepeře a veřejné rozsvícení vánočního stromu. Stromek bude rozsvícen v obvyklém termínu, jen vás žádáme, aby jste se při této příležitosti na návsi neshromažďovali, děkujeme za pochopení. V prosinci ještě rušíme zájezd do bazénu a na jaro 2021 přesouváme plánovaný zájezd do divadla Semafor.

  1. Upozorňujeme občany, že bioodpad je možné odevzdat i v období od 1.listopadu do 31.března v pondělí a ve středu v čase od 13:00 do 17:00, jen je nutné požádat na Obecním úřadu Přepeře o otevření brány. Děkujeme za pochopení. V období 1.dubna do 31.října bude brána v pondělí a ve středu v čase od 13:00 do 17:00 opět volně otevřena.

Celý příspěvek

Obecní úřad informuje, že v pondělí 16. listopadu bude uzavřen. Otevřen bude opět ve středu 18. listopadu, ale nadále jen v omezeném režimu, a to v pondělí a ve středu od 11 do 12 a od 13 do 17 hodin. Nadále upřednostňujeme využívaní elektronické a telefonické komunikace. Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 12. listopadu se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti Obecního úřadu v Přepeřích. Program bude vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18 hodin. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme všechny spoluobčany, vaše účast je ale podmíněna použitím roušky nebo jiné ochrany úst a nosu, a dodržováním rozestupů. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka

Severočeské komunální služby nás informují, že v neděli 15. listopadu proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede v 10:50 do Přepeř oblast Potůček na autobusovou zastávku směr Ohrazenice. Dále v 13:55 do Přepeř k hasičské zbrojnici. Pojízdná sběrna se na místě zdrží maximálně 10 minut. Vše bude probíhat pod dozorem pracovníka obce. Odpad, který nebude osobně předán pracovníkovi sběrny, nebude ani odvezen. Proto je zakázáno umísťovat odpad na místo, před příjezdem a po odjezdu sběrny. Přijímány budou následující složky komunálních odpadů. Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek včetně olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, léky a pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být označeno, pokud možno tak v uzavřených obalech a o objemu odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebudou přijímány elektroodpady, stavební odpady, eternit, azbest a asfalt, omítky, lepidla a nebezpečné odpady vzniklé při podnikatelské činnosti.

Informace – nebezpečný odpad

1 2 3 5