oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

MRJ – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2024

20.10.2020

10.11.2020

MRJ – návrh rozpočtu na rok 2021 vč. skutečného plnění rozpočtu k 30.9.2020

20.10.2020

10.11.2020

Nařízení krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č.4/2020 ze dne 9.10.2020

12.10.2020

27.10.2020

MRJ – oznámení o zveřejnění – rozpočtové opatření 1/2020

29.09.2020

31.12.2020

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

23.09.2020

08.10.2021

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

23.09.2020

15.11.2020

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

29.07.2020

31.12.2022

MRJ – oznámení o zveřejnění – závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

23.06.2020

30.06.2021

Oznámení o zveřejnění – VHS – rozpočtové opatření č.1/2020

06.05.2020

31.12.2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

06.04.2020

31.12.2022

Oznámení o zveřejnění – VHS – Schválený rozpočet na rok 2020

05.03.2020

31.12.2020

Oznámení o zveřejnění – VHS – Střednědobý výhled na období 2020-2024

18.12.2019

31.12.2024

MRJ – oznámení o zveřejnění – střednědobý výhled 2021-2023, rozpočet 2020, rozpočtové opatření 4/2019

02.12.2019

31.12.2020

Opatření obecné povahy – veřejná vyhláška

03.09.2019

22.12.2022

Oznámení o zveřejnění – VHS – střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, rozpočtové opatření

20.12.2018

31.12.2021

Střednědobý výhled VHS Turnov na období 2020-2022

19.12.2018

31.12.2021